• Tartalom
Oldalmenü

83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról1

2019.04.20.

A Kormány

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés l) pontjában, valamint 105. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 4. § (1)–(8) bekezdése, a 6. § (7) bekezdése, továbbá a 7–9. § vonatkozásában az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,

a 4. § (7) és (9)–(12) bekezdése, továbbá az 5. §, valamint a 6. § (5), (6), (8) és (9) bekezdése vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (1)–(4) vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló
228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. §3

3. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4–8. §4

5. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. április 21. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.