• Tartalom
Oldalmenü

1001/2020. (I. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2020. évi költségvetésének megalapozásáról

2020.01.02.
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését a 16. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság címmel.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. január 3.