• Tartalom

2020. évi CXXI. törvény

egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról1

2022.01.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1)13

(2)14

13. § (1)15

(2)16

(3)17

14. §18

15. §19

16. §20

17. §21

18. §22

19. §23

20. §24

21. §25

a)26

b)27

c)28

d)29

e)30

f)31

22. §32

a)33

b)34

c)35

d)36

e)37

2.38

23. §

24. §

25. §

3. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

26. §39

27. §40

a)41

b)42

c)43

28. §44

a)45

b)46

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

29. §47

30. § (1)48

(2)49

31. §50

32. § (1)51

(2)52

(3)53

(4)54

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

33. §55

34. §56

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

35. §57

36. §58

37. §59

38. §60

39. §61

40. §62

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

41. §63

42. §64

43. §65

44. §66

45. §67

46. §68

47. §69

48. §70

49. §71

50. §72

51. §73

52. §74

53. §75

54. §76

55. §77

56. §78

57. §79

58. §80

1.81

2.82

3.83

4.84

5.85

6.86

7.87

8.88

9.89

10.90

11.91

12.92

13.93

14.94

15.95

16.96

17.97

18.98

19.99

20.100

21.101

22.102

23.103

24.104

25.105

26.106

27.107

28.108

29.109

30.110

31.111

59. §112

a)113

b)114

c)115

d)116

e)117

f)118

g)119

h)120

i)121

j)122

k)123

l)124

m)125

n)126

8. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

60. §127

61. §128

62. §129

63. §130

64. §131

65. §132

9. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

66. §133

10. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

67. §134

11. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

68. §135

12. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

69. §136

13. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

70. §137

71. §138

72. §139

73. §140

74. §141

75. §142

76. §143

14. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

77. §144

78. §145

79. §146

80. §147

15. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

81. §148

82. §149

83. §150

16. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

84. §151

17. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

85. §152

18. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

86. § (1)153

(2)154

87. §155

88. §156

89. §157

90. §158

91. §159

92. §160

93. §161

94. §162

95. §163

96. § (1)164

(2)165

(3)166

(4)167

97. §168

98. §169

99. §170

19. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

100. §171

101. §172

102. §173

20. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

103. §174

21. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény módosítása

104. §175

105. §176

106. §177

107. §178

108. §179

109. §180

110. §181

22. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

111. §182

112. §183

113. §184

114. §185

115. §186

23. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXXVI. törvény módosítása

116. §187

24. Záró rendelkezések

117. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 27. § b) és c) pontja, a 28. § a) pontja, a 86. § (1) bekezdése és a 23. alcím 2021. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 2. §, a 3. §, a 8. §, a 9. §, a 11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 16–18. §, a 22. § c) pontja, a 30. § (2) bekezdése, a 32. § (4) bekezdése, az 5. alcím, a 37. §, a 39. §, az 55. §, az 56. §, a 60. §, a 14. alcím, a 17. alcím, a 99. §, a 101. §, a 20. alcím, a 106. §, a 22. alcím, valamint az 1. melléklet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(6) A 4. §, a 10. §, a 29. §, a 40. §, a 86. § (2) bekezdése, a 91–94. §, a 96. § (1) és (3) bekezdése és a 97. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

(7) A 2. alcím 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

118. § (1) E törvény 1. alcíme az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény 21. alcíme az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 86. § (2) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 86. § (2) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2020. évi CXXI. törvényhez188

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 21. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 21. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 22. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 22. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 22. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 22. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 22. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 22. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 2. alcím (23–25. §) a 117. § (7) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

39

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 27. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 27. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 27. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 28. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 28. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 28. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 32. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 58. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 58. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 58. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 58. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 58. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 58. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 58. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 58. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 58. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 58. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 58. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 58. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 58. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 58. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 58. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 58. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 59. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 59. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 59. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 59. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 59. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 59. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 59. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 59. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 59. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 59. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 59. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

Az 59. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 59. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 59. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

Az 59. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 74. § a 2021: L. törvény 41. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

142

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 96. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 96. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 96. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére