• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXXI. törvény

egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról1

2021.07.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1)13

(2)14

13. § (1)15

(2)16

(3)17

14. §18

15. §19

16. §20

17. §21

18. §22

19. §23

20. §24

21. § Az Nytv.

a)25

b)26

c)27

d)28

e)29

f)30

lép.

22. § Hatályát veszti az Nytv.

a)31

b)32

c)33

d)34

e)35

2.36

23. §

24. §

25. §

3. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

26. §37

27. §38

a)39

b)40

c)41

28. §42

a)43

b)44

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

29. §45

30. § (1)46

(2)47

31. §48

32. § (1)49

(2)50

(3)51

(4)52

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

33. §53

34. §54

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

35. §55

36. §56

37. §57

38. §58

39. §59

40. §60

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

41. §61

42. §62

43. §63

44. §64

45. §65

46. §66

47. §67

48. §68

49. §69

50. §70

51. §71

52. §72

53. §73

54. §74

55. §75

56. §76

57. §77

58. §78

1.79

2.80

3.81

4.82

5.83

6.84

7.85

8.86

9.87

10.88

11.89

12.90

13.91

14.92

15.93

16.94

17.95

18.96

19.97

20.98

21.99

22.100

23.101

24.102

25.103

26.104

27.105

28.106

29.107

30.108

31.109

59. § Hatályát veszti a Kknyt.

a)110

b)111

c)112

d)113

e)114

f)115

g)116

h)117

i)118

j)119

k)120

l)121

m)122

n)123

8. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

60. §124

61. §125

62. §126

63. §127

64. §128

65. §129

9. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

66. §130

10. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

67. §131

11. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

68. §132

12. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

69. §133

13. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

70. §134

71. §135

72. §136

73. §137

74. §138

75. §139

76. §140

14. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

77. §141

78. §142

79. §143

80. §144

15. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

81. §145

82. §146

83. §147

16. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

84. §148

17. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

85. §149

18. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

86. § (1)150

(2)151

87. §152

88. §153

89. §154

90. §155

91. §156

92. §157

93. §158

94. §159

95. §160

96. § (1)161

(2)162

(3)163

(4)164

97. §165

98. §166

99. §167

19. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

100. §168

101. §169

102. §170

20. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

103. §171

21. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény módosítása

104. §172

105. §173

106. §174

107. §175

108. §176

109. §177

110. §178

22. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

111. §179

112. §180

113. §181

114. §182

115. §183

23. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXXVI. törvény módosítása

116. §184

24. Záró rendelkezések

117. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 27. § b) és c) pontja, a 28. § a) pontja, a 86. § (1) bekezdése és a 23. alcím 2021. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 2. §, a 3. §, a 8. §, a 9. §, a 11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 16–18. §, a 22. § c) pontja, a 30. § (2) bekezdése, a 32. § (4) bekezdése, az 5. alcím, a 37. §, a 39. §, az 55. §, az 56. §, a 60. §, a 14. alcím, a 17. alcím, a 99. §, a 101. §, a 20. alcím, a 106. §, a 22. alcím, valamint az 1. melléklet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(6) A 4. §, a 10. §, a 29. §, a 40. §, a 86. § (2) bekezdése, a 91–94. §, a 96. § (1) és (3) bekezdése és a 97. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

(7) A 2. alcím 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

118. § (1) E törvény 1. alcíme az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény 21. alcíme az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 86. § (2) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 86. § (2) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2020. évi CXXI. törvényhez185

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § (1) bekezdése a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

16

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § (3) bekezdése a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

20

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

24

A 20. § a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

25

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § d) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

29

A 21. § e) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

30

A 21. § f) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

31

A 22. § a) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

32

A 22. § b) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

33

A 22. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 22. § d) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

35

A 22. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 2. alcím (23–25. §) a 117. § (7) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

37

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 27. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 27. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 27. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 27. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 28. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 28. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 28. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 29. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

46

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 32. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 40. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

61

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 58. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 58. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 58. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 58. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 58. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 58. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 58. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 58. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 58. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 58. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 58. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 58. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 58. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 58. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 58. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 58. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 59. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 59. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 59. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 59. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 59. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 59. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 59. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 59. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 59. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 59. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 59. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 59. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 59. § m) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

123

Az 59. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 74. § a 2021: L. törvény 41. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

139

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 86. § (2) bekezdése a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

152

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 91. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

157

A 92. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

158

A 93. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

159

A 94. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

160

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 96. § (1) bekezdése a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

162

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 96. § (3) bekezdése a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

164

A 96. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 97. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

166

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.