• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXXXIX. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról1

2020.12.17.

1. §2

2. §3

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.