• Tartalom
Oldalmenü

1424/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az egészségipari gyártók támogatásához szükséges forrás biztosításáról

2020.07.23.

A Kormány

1. egyetért a hazai egészségipar fejlesztése érdekében az egészségipari gyártók támogatásával, ennek keretében stratégiai projektek, programok megvalósításával és a járványügyi veszélyhelyzet során felmerült importkitettség csökkentésével;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési célok megvalósításának elősegítésére dolgozza ki és hirdesse meg támogatási programját;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. augusztus 31.

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági feladatok alcím, 9. Az egészségipari ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti fejlesztési elképzelések megvalósításának érdekében gondoskodjon 35 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági feladatok alcím, 9. Az egészségipari ágazat technológiai korszerűsítésére irányuló támogatás jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal