• Tartalom

2020. évi CLIV. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról1

2021.01.02.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/5–62/9., valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/4–63/13. számú határozataiban foglalt módosítás kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/5–62/9. számú határozatait, valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/4.–63/13. számú határozatait e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/5. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/5. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/6. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/6. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/7. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/7. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/8. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/8. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/9. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/9. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/4. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/4. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/5. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/5. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 14. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/6. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/6. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 16. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/7. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/7. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/8. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/8. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 20. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/9. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 21. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/9. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 22. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/10. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/10. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 24. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/11. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 25. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/11. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 26. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/12. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 27. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/12. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 28. melléklet tartalmazza.

17. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/13. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 29. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2020. március 4-én elfogadott 63/13. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 30. melléklet tartalmazza.

18. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

19. § Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2019. március 19-én elfogadott 62/5–62/9. számú határozatainak, valamint 2020. március 4-én elfogadott 63/4–63/13. számú határozatainak végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

20. §2

1. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


62/5. sz. határozat

Az ADB-FUBINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 45 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az ADB-FUBINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

2. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 62/5

Inclusion of ADB-FUBINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 45 votes to none, with no abstentions, to include ADB-FUBINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

3. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


62/6. sz. határozat

Az FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az FUB-AMB-t (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

4. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 62/6

Inclusion of FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

5. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


62/7. sz. határozat

A CUMYL-4CN-BINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a CUMYL-4CN-BINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

6. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 62/7

Inclusion of CUMYL-4CN-BINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include CUMYL-4CN-BINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

7. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


62/8. sz. határozat

Az ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

8. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 62/8

Inclusion of ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

9. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


62/9. sz. határozat

Az N-ethylnorpentylone (ephylone) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2019. március 19-én megtartott 9. ülésén 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az N-ethylnorpentylone-t (ephylone) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

10. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 62/9

Inclusion of N-ethylnorpentylone (ephylone) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 9th meeting, on 19 March 2019, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include N-ethylnorpentylone (ephylone) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

11. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/4. sz. határozat

A DOC felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény I. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a DOC-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

12. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/4

Inclusion of DOC in Schedule I of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with no abstentions, to include DOC in Schedule I of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

13. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/5. sz. határozat

Az AB-FUBINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az AB-FUBINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

14. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


„Decision 63/5

Inclusion of AB-FUBINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with no abstentions, to include AB-FUBINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

15. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/6. sz. határozat

Az 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 49 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 5F-AMB-PINACA-t (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

16. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


„Decision 63/6

Inclusion of 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 49 votes to none, with no abstentions, to include 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

17. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/7. sz. határozat

Az 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 5F-MDMB-PICA-t (5F-MDMB-2201) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

18. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/7

Inclusion of 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with no abstentions, to include 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

19. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/8. sz. határozat

A 4F-MDMB-BINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 49 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 4F-MDMB-BINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

20. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/8

Inclusion of 4F-MDMB-BINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 49 votes to none, with no abstentions, to include 4F-MDMB-BINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

21. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/9. sz. határozat

A 4-CMC (4-chloromethcathinone, clephedrone) felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 49 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 4-CMC-t (4-chloromethcathinone, clephedrone) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

22. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/9

Inclusion of 4-CMC (4-chloromethcathinone, clephedrone) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 49 votes to none, with no abstentions, to include 4-CMC (4-chloromethcathinone, clephedrone) in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

23. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/10. sz. határozat

Az N-ethylhexedrone felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a N-ethylhexedrone-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

24. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/10

Inclusion of N-ethylhexedrone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with no abstentions, to include N-ethylhexedrone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

25. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/11. sz. határozat

Az alpha-PHP felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 49 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az alpha-PHP-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

26. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/11

Inclusion of alpha-PHP in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 49 votes to none, with no abstentions, to include alpha-PHP in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

27. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/12. sz. határozat

A flualprazolam felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 50 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a flualprazolamot a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe felveszi.

28. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/12

Inclusion of flualprazolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 50 votes to none, with no abstentions, to include flualprazolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

29. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


63/13. sz. határozat

Az etizolam felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2020. március 4-én megtartott 6. ülésén 50 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az etizolamot a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe felveszi.

30. melléklet a 2020. évi CLIV. törvényhez


Decision 63/13

Inclusion of etizolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 4 March 2020, the Commission on Narcotic Drugs decided by 50 votes to none, with no abstentions, to include etizolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 21.

2

A 20. §-t a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére