• Tartalom
Oldalmenü

1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

2021.09.28.

A Kormány

1. megállapítja, hogy

a) Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem támogatja az Óbudai (Hajógyári)-sziget sport- és szabadidős célú hasznosítását és megújítását, ennek keretében a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítását a szigeten,

b) az utánpótlás-nevelés fontosságát és társadalmi értékét szem előtt tartva továbbra is elkötelezett a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia létrehozása iránt, az érintett önkormányzatok álláspontjára figyelemmel ugyanakkor a létesítmény a fővárosban nem tud megvalósulni;

2.1 egyetért a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia Velencei-tónál történő létrehozására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) részére bemutatott koncepció szerinti előkészítésével, az ingatlan-nyilvántartás szerinti, Sukoró külterület 019/1, 019/16, 019/17 és 019/18 helyrajzi számú, valamint Velence belterület 4514, 4515 és 4516 helyrajzi számú ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok);

3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

4. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítését és megvalósítását a Beruházási Ügynökség végezze, a háromszoros olimpiai és harmincegyszeres világbajnok Kovács Katalin, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közreműködésének a biztosításával;

5. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyon kezelője a Nemzeti Sportközpontok legyen, azzal, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát egy erre a célra létrehozásra kerülő alapítvány üzemelteti;

6. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), f), g), l) és m) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. január 20. napjáig történő megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 161 290 000 forintban határozza meg;

7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címnek a 20. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 68 580 000 forint rendelkezésre állásáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 20. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címén belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

10. egyetért azzal, hogy az Ingatlanok vagyonkezelői joga a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhely: 2484 Gárdony, Tópart utca 17., cégjegyzékszám: 07-09-020967, a továbbiakban: Társaság) a Nemzeti Sportközpontok részére kerüljön átadásra;

11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az Ingatlanok tekintetében a Társaságot megillető vagyonkezelői jog megszüntetésével egyidejűleg az Ingatlanok tekintetében vagyonkezelői jog alapításáról a Nemzeti Sportközpontok javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 31.

12. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Társaság mint egyéb vagyonkezelő által az Ingatlanokon elvégzett értéknövelő beruházások elszámolásához és megtérítéséhez szükséges forrás biztosításáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

13. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerülő Ingatlanok fenntartásához szükséges források biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

14. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával tegyenek javaslatot a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia üzemeltetési modelljére, valamint az üzemeltetéssel és az akadémia fenntartásával kapcsolatos további intézkedésekre;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. december 31.

15. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Beruházás további előkészítésére és megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján – a 14. pont szerinti javaslatokra is figyelemmel – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás további előkészítéséről és megvalósításáról, a kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárást követő 60 napon belül

16.2

1

A 2. pont az 1671/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.