• Tartalom
Oldalmenü

1633/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztéséről

2020.10.05.

A Kormány az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat alapján

1. egyetért a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. sor „A” oszlop a) és c) pontja szerinti beruházásainak (a továbbiakban együtt: Beruházás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 38288 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet vagyonkezelésébe kerüljenek;

2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 1 597 809 484 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 30. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 727 290 788 forint rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében