• Tartalom
Oldalmenü

1634/2020. (X. 5.) Korm. határozat

az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelyének komplex felújításáról

2020.10.05.

A Kormány

1. egyetért az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Orosháza belterület 1184 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának vagyonkezelésébe kerüljenek;

2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 831 558 218 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 31. Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának megvalósítása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 79 984 631 forint rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében