• Tartalom
Oldalmenü

1644/2020. (X. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

2020.10.07.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2020. évi központi költségvetésének címrendjét 2020. október 8-ai fordulónappal az 1. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő előirányzatra és azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy az 1. pont szerinti címrendi változás 2020. január 1-jei határnappal történő átvezetését és egyidejűleg – az emberi erőforrások minisztere adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2021. január 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének címrendjét a 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. január 5.

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 4. pont szerinti címrendi változás 2021. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2021. január 5.

1. melléklet az 1644/2020. (X. 7.) Korm. határozathoz

2020. évi megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

368895

11

19

00

00

00

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

20

13

00

00

00

388928

11

30

01

20

00

Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

282178

11

30

01

20

01

Nemzeti Tehetség Program

20

20

04

05

00

348573

11

30

01

20

02

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

20

20

04

12

00

368239

11

30

01

20

04

Wacław Felczak Alap

20

20

08

03

00

277201

11

30

01

20

05

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

20

20

15

03

02

343351

11

30

01

20

06

Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alap

20

20

15

03

03

031831

11

30

01

20

07

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

20

20

15

03

04

348762

11

30

01

20

08

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

20

20

15

03

05

368739

11

30

01

20

09

Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

20

20

15

03

06

368784

11

30

01

20

10

Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

20

20

15

03

07

348673

11

30

01

20

11

Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

20

20

16

03

00

296513

11

30

01

20

12

Családpolitikai Programok

20

20

16

06

00

296524

11

30

01

20

13

Családpolitikai célú pályázatok

20

20

16

07

00

379295

11

30

01

20

14

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

20

20

16

08

00

379673

11

30

01

20

15

Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére

20

20

16

09

00

243156

11

30

01

20

16

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

20

20

17

07

00

294613

11

30

01

20

17

Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

20

20

20

03

00

368251

11

30

01

20

18

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása

20

20

20

04

00

380617

11

30

01

20

19

Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása

20

20

20

05

00

351740

11

30

01

20

20

Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

20

20

30

27

01

368495

11

30

01

20

21

Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása

20

20

30

27

02

376039

11

30

01

20

22

Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása

20

20

30

27

03

2. melléklet az 1644/2020. (X. 7.) Korm. határozathoz

2021. évi megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

368895

11

19

00

00

00

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

20

13

00

00

00

388928

11

30

01

20

00

Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

282178

11

30

01

20

01

Nemzeti Tehetség Program

20

20

04

05

00

348573

11

30

01

20

02

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

20

20

04

12

00

368239

11

30

01

20

04

Wacław Felczak Alap

20

20

08

03

00

385584

11

30

01

20

05

Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok

20

20

15

02

00

031831

11

30

01

20

07

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

20

20

15

03

04

368739

11

30

01

20

09

Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

20

20

15

03

06

368784

11

30

01

20

10

Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

20

20

15

03

07

379295

11

30

01

20

14

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

20

20

15

04

00

243156

11

30

01

20

16

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

20

20

19

14

00

387873

11

30

01

20

17

Esélyteremtési, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatás

20

20

01

00

00

351739

11

30

01

20

19

Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása

20

20

02

00

00

379673

47

02

01

08

00

Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére

47

02

08

05

01