• Tartalom
Oldalmenü

1645/2020. (X. 8.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatásáról

2020.10.08.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 32. Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása, az 1. mellékletben megjelölt célok megvalósítása érdekében – elrendeli 1 035 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 32. Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1645/2020. (X. 8.) Korm. határozathoz

Alcím szám

Alcím név

Támogatási összeg
(forint)

Támogatási cél

1.

Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása

500 000 000

Gál József Sportcsarnok felújítása érdekében támogatás nyújtása

2.

Ceglédbercel Község Önkormányzata szociális fejlesztési feladatainak támogatása

55 000 000

Szent Ilona Idősek Gondozóháza fejlesztése II. ütem

3.

Hercegkút Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

20 000 000

útfelújítás

4.

Káva Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

40 000 000

óvodafelújítás II. ütem, útfejlesztés

5.

Pécsely Község Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása

60 000 000

óvodafelújítás II. ütem, eszközbeszerzéssel

6.

Szakcs Község Önkormányzata új ivóvízkút létesítésének támogatása

25 000 000

új ivóvízkút létesítése

7.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

300 000 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

8.

Tiszagyenda Község Önkormányzata új ivóvízkút létesítésének támogatása

35 000 000

új ivóvízkút létesítése

2. melléklet az 1645/2020. (X. 8.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380073

 

 

1

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 035 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388962

 

32

 

 

 

 

 

Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388973

 

 

1

 

 

 

 

 

Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 000

 

 

388984

 

 

2

 

 

 

 

 

Ceglédbercel Község Önkormányzata szociális fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

55 000 000

 

 

388995

 

 

3

 

 

 

 

 

Hercegkút Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000

 

 

389006

 

 

4

 

 

 

 

 

Káva Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

389017

 

 

5

 

 

 

 

 

Pécsely Község Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000 000

 

 

389028

 

 

6

 

 

 

 

 

Szakcs Község Önkormányzata új ivóvízkút létesítésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 000

 

 

389039

 

 

7

 

 

 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 000

 

 

389040

 

 

8

 

 

 

 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata új ivóvízkút létesítésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 000

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb: azonnal1 035 000 000

 

 

 

 1 035 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.