• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi XVII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról1

2020.04.02.

1–4. §2

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. március 31. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. április 3. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.