• Tartalom

17/2020. (VI. 2.) AM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról1

2020.06.11.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1–2. melléklet a 17/2020. (VI. 2.) AM rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapjá hatályát vesztette.

3

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapjá hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére