• Tartalom

2020. évi CLXXVI. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról1

2021.04.02.

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

(6)7

(7)8

(8)9

(9)10

(10)11

2. §12

3. §13

4. §14

5. §15

6. §16

7. §17

8. §18

9. §19

10. §20

11. §21

12. §22

13. §23

14. §24

15. § (1)25

(2)26

(3)27

16. §28

17. § (1)29

(2)30

18. §31

19. §32

20. §33

21. §34

22. §35

23. §36

24. §37

25. §38

26. §39

27. §40

28. §41

29. §42

30. §43

31. §44

32. §45

33. §46

34. §47

35. §48

36. §49

37. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. § (1) és (3) bekezdése és a 35. § 5. pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (10) bekezdése és a 17. § (2) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

38. § (1) Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. § (10) bekezdése a 37. § (3) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

12

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 17. § (2) bekezdése a 37. § (3) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

31

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére