• Tartalom
Oldalmenü

1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról

2020.12.30.

A Kormány a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott károk hatékony enyhítése érdekében

1. egyetért az 1. mellékletben szereplő kulturális intézmények, illetve szervezetek 1. melléklet szerinti támogatásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 9. Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy 2020. évben az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon az emberi erőforrások minisztere bevonásával

a) 1 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 12. Művészeti intézmények cím javára,

b) 2 060 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára,

c) 200 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím javára,

d) 330 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 1. Filmszakmai támogatások jogcímcsoport javára,

e) 2 020 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenység és egyéb szakmai feladatok jogcímcsoport javára,

f) 1 295 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára,

g) 5 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 9. Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy 2020. évben az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyar Művészeti Akadémia bevonásával 1 500 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozathoz1

A koronavírus-világjárvány okozta gazdasági nehézségek enyhítése érdekében kulturális intézmények, szervezetek támogatása

Kulturális intézmények 2020/2021. évi működési célú, kiegészítő forrásigénye

Kedvezményezett

Támogatás forintban

Magyar Állami Operaház

500 000 000

Budapesti Operettszínház

500 000 000

Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ NKft.

300 000 000

Müpa Budapest – Művészetek Palotája NKft.

300 000 000

Honvéd Együttes Művészeti NKft.

100 000 000

Magyar Nemzeti Múzeum

500 000 000

Szépművészeti Múzeum

500 000 000

Országos Széchényi Könyvtár

300 000 000

Magyar Nemzeti Levéltár

120 000 000

Hagyományok Háza

200 000 000

Néprajzi Múzeum

200 000 000

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

340 000 000

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nzrt.

330 000 000

Magyar Természettudományi Múzeum

100 000 000

Nemzeti Filmszínház Nkft.

25 000 000

További működési célú támogatások

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. részére önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása céljából

5 000 000 000

Állatkertek támogatása

900 000 000

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. részére országos fenntartású kulturális intézmények támogatása céljából

1 000 000 000

Programtámogatások

Hármashangzat Freskó / a zene- és a képzőművészet találkozása térben és időben / 9 pilléres programjavaslat; alkotásösztönzés támogatása céljából az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület részére

120 000 000

Magas minőségű vidéki komolyzenei koncertek online közvetítése – Filharmónia Magyarország (technikai berendezés vásárlása és bérlése, személyzet költségei)

300 000 000

A Filharmónia Magyarország hangversenyei az ország 30 városában változatos programokkal, minőségi előadásokkal, esetlegesen társművészeti kapcsolódással

70 000 000

Zenei fesztiválok támogatása, amelyek koordinátora a Filharmónia Magyarország

200 000 000

Magyar Művészeti Akadémia

Alkotók, előadóművészek támogatása alapanyagok, művészeti kellékek, szakirodalom vásárlása érdekében

750 000 000

Művészeti szervezetek támogatása (országos művészeti szervezetek támogatása: 50 000 000 forint, Művészetek Háza Programok: 200 000 000 forint)

250 000 000

Könyv- és folyóirat-kiadók szakmai-kiadói terveinek támogatása

500 000 000

1

Az 1. melléklet a 2050/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint módosított szöveg.