• Tartalom

189/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésére, kiegészítésére és törlésére, valamint az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályokról, továbbá az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályairól

2020.06.02.

A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11–13. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14–16. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §1

2. Az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésének, kiegészítésének és törlésének eljárási szabályai

2. §2

3. §3

4. §4

3. Az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályok

5. §5

6. §6

4. Az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályai

7. §7

5. Az Európai Határregisztrációs Rendszer adataihoz való bűnüldözési célú hozzáférés hatékonyságáról szóló éves jelentés

8. §8

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. és a 14. § 2020. június 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–8. §, a 10. § a) pontja, a 12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 15. §, a 16. § (2) bekezdése és az 1. melléklet az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a határrendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

10. § Ez a rendelet

a)9

b) a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §10

12. §11

13. § (1)12

(2)13

14. §14

15. §15

16. § (1)16

(2)17

1. melléklet a 189/2020. (V. 7.) Korm. rendelethez18

1

Az 1. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

2

A 2. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

3

A 3. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

4

A 4. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

5

Az 5. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

6

A 6. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

7

A 7. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

8

A 8. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

9

A 10. § a) pontja a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

12

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § (2) bekezdése a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

16

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § (2) bekezdése a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

18

Az 1. melléklet a 9. § (3) bekezdése alapján az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére