• Tartalom

2020. évi XIX. törvény

2020. évi XIX. törvény

egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról1

2021.01.02.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. § (1)7

(2)8

(3)9

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. §31

29. §32

30. §33

31. §34

32. §35

33. §36

34. §37

35. §38

36. §39

1.40

2.41

3.42

4.43

5.44

6.45

7.46

8.47

9.48

10.49

11.50

12.51

13.52

14.53

15.54

16.55

17.56

18.57

19.58

20.59

21.60

37. §61

4. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

38. §62

39. §63

5. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

40. §64

6. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

41. §65

42. §66

7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

43. §67

8. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

44. §68

9. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

45. §69

10. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

46. §70

47. §71

11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

48. §72

49. §73

50. §74

51. §75

52. §76

53. §77

12. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

54. §78

55. §79

56. §80

57. §81

13. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

58. §82

14. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

59. §83

60. §84

61. §85

62. §86

15. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

63. §87

64. §88

16. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

65. §89

17. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

66. §90

18. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

67. §91

19. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

68. §92

69. §93

70. §94

71. §95

72. §96

73. §97

74. §98

20. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

75. §99

76. §100

77. §101

78. §102

79. §103

80. §104

21. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

81. §105

82. §106

83. §107

22. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

84. §108

85. §109

86. §110

87. §111

88. §112

23. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

89. §113

90. §114

91. §115

92. §116

93. §117

94. §118

95. §119

96. §120

97. §121

98. §122

1.123

2.124

3.125

4.126

5.127

6.128

7.129

8.130

9.131

10.132

11.133

12.134

13.135

14.136

15.137

16.138

17.139

18.140

19.141

20.142

99. §143

24. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

100. §144

101. §145

25. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

102. §146

103. §147

26. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

104. §148

105. §149

106. §150

107. §151

108. §152

109. §153

110. §154

111. §155

112. §156

113. §157

114. §158

27. Záró rendelkezések

115. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 89. §, a 95–97. §, valamint a 98. § 1–13. és 18–20. pontja 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. §, a 6. § (3) bekezdése, a 12. §, a 14–33. §, a 35. §, a 36. § 8–21. pontja és a 117. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

116. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

117. § E törvény 4. §-a, 6. § (3) bekezdése, 12. §-a, 14–32. §-a, 35. §-a, 36. § 8–18. és 20. pontja a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/1 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi XIX. törvényhez159

2. melléklet a 2020. évi XIX. törvényhez160

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. április 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. április 10. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 36. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 36. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 36. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 36. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 36. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 36. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 36. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 36. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 36. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 36. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 36. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 36. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 36. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 36. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 36. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 36. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 36. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 36. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 36. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 36. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 36. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 98. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 98. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 98. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 98. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 98. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 98. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 98. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 98. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 98. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 98. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 98. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 98. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 98. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 98. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 98. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 98. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 98. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 98. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 98. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 98. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 98. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére