• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi XXVII. törvény

az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról1

2020.12.19.

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)6 A 2. § és a 4. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. alcím az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2021. január 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2021. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 2020: CLI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.