• Tartalom

27/2020. (X. 29.) ORFK utasítás

27/2020. (X. 29.) ORFK utasítás

a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről és ezzel összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról1

2020.10.30.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről és ezzel összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról kiadom az alábbi utasítást:
1. A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezése
1. Hatályát veszti a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás.
2. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás módosítása
2. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás mellékletének negyedik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves jelentés elkészítése során a bűnügyi helyzet értékelésén keresztül az alábbi szempontok, elemek bemutatására kell kitérni:)
„– a büntetőeljárásban, illetve szabálysértési eljárásban az áldozatok emberi, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülésére, a különleges bánásmódot igénylő személyek értékelésének tapasztalataira, számadataira (sértett, tanú), valamint a különleges meghallgató szobákkal kapcsolatos adatokra;”
3. A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosítása
3. Hatályát veszti a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás 22. pontjában a „gyermekmeghallgató vagy” szövegrész.
4. Záró rendelkezések
4. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.
1

Az utasítás az 5. pont alapján hatályát vesztette 2020. október 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére