• Tartalom

317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

2021.03.02.

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e), g), i) és j) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés s) pontjában és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása

1. §1

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

(6)7

(7)8

3. §9

4. §10

5. §11

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1)12

(2)13

(3)14

(4)15

(5)16

(6)17

(7)18

(8)19

(9)20

7. §21

8. §22

4. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. §23

5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

10. §24

11. §25

12. §26

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1)27

(2)28

(3)29

(4)30

(5)31

(6)32

(7)33

(8)34

(9)35

(10)36

14. § A Vhr4.

a)37

b)38

c)39

d)40

e)41

lép.

15. §42

7. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

16. §43

8. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

(2) A 2. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 3. § és az 5. §, a 14. § b), d) és e) pontja, valamint az 1. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § (4) bekezdése, a 13. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 15. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. §, a 13. § (2)–(6), valamint (9) és (10) bekezdése, továbbá a 14. § a) és c) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez44

2. melléklet a 317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez45

3. melléklet a 317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez46

1

Az 1. § a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 6. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 6. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 6. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 6. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 6. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 6. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 13. § (2) bekezdése a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

29

A 13. § (3) bekezdése a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

30

A 13. § (4) bekezdése a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

31

A 13. § (5) bekezdése a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

32

A 13. § (6) bekezdése a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

33

A 13. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 13. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 13. § (9) bekezdése a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

36

A 13. § (10) bekezdése a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

37

A 14. § a) pontja a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

38

A 14. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 14. § c) pontja a 17. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

40

A 14. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 14. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére