• Tartalom

330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.07.03.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

 

A

B

1.

A település megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne (helyrajzi szám)

2.

Jánossomorja

0172/1

3.

Jánossomorja

0172/2

4.

Jánossomorja

0174/12

5.

Jánossomorja

0174/13

6.

Jánossomorja

0183/20

7.

Jánossomorja

0183/21

8.

Jánossomorja

0183/22

9.

Jánossomorja

0183/23

10.

Újrónafő

038/1

11.

Újrónafő

041

12.

Jánossomorja

0449/25

13.

Jánossomorja

0449/26

14.

Jánossomorja

0449/42

15.

Jánossomorja

0449/43

16.

Jánossomorja

0449/44

17.

Jánossomorja

0449/45

18.

Jánossomorja

0449/46

19.

Jánossomorja

0449/47

20.

Jánossomorja

0449/48

21.

Jánossomorja

0449/49

22.

Jánossomorja

0449/50

23.

Jánossomorja

0449/51

24.

Jánossomorja

0450/4

25.

Jánossomorja

0454/7

26.

Jánossomorja

0454/8

27.

Jánossomorja

0456/3

28.

Újrónafő

047

29.

Jánossomorja

0479/15

30.

Jánossomorja

0479/16

31.

Jánossomorja

0479/17

32.

Jánossomorja

0479/18

33.

Jánossomorja

0479/19

34.

Jánossomorja

0479/20

35.

Jánossomorja

0479/21

36.

Jánossomorja

0482/2

37.

Jánossomorja

0486/15

38.

Jánossomorja

0486/16

39.

Jánossomorja

0486/18

40.

Jánossomorja

0486/19

41.

Jánossomorja

0486/20

42.

Jánossomorja

0486/21

43.

Jánossomorja

0486/22

44.

Jánossomorja

0486/23

45.

Jánossomorja

0486/24

46.

Jánossomorja

0486/26

47.

Jánossomorja

0486/27

48.

Jánossomorja

0486/28

49.

Jánossomorja

0486/30

50.

Újrónafő

066/1

51.

Újrónafő

066/8

52.

Jánossomorja

0761/1

53.

Jánossomorja

0781/7

54.

Jánossomorja

0807/16

55.

Jánossomorja

0807/17

56.

Jánossomorja

0807/18

57.

Jánossomorja

0807/19

58.

Jánossomorja

0807/3

59.

Jánossomorja

0807/5

60.

Jánossomorja

0807/6

61.

Jánossomorja

0807/7

62.

Jánossomorja

0811/5

63.

Jánossomorja

0816/1

64.

Jánossomorja

0816/10

65.

Jánossomorja

0816/2

66.

Jánossomorja

0821/10

67.

Jánossomorja

0821/11

68.

Jánossomorja

0821/12

69.

Jánossomorja

0821/13

70.

Jánossomorja

0821/15

71.

Jánossomorja

0821/16

72.

Jánossomorja

0821/17

73.

Jánossomorja

0821/18

74.

Jánossomorja

0821/19

75.

Jánossomorja

0821/20

76.

Jánossomorja

0821/5

77.

Jánossomorja

0821/6

78.

Jánossomorja

0821/7

79.

Jánossomorja

0821/8

80.

Jánossomorja

0821/9

81.

Jánossomorja

0822

82.

Jánossomorja

0823

83.

Jánossomorja

0824

84.

Jánossomorja

0825/4

85.

Jánossomorja

0826

86.

Jánossomorja

0914

87.

Jánossomorja

0916/1

88.

Jánossomorja

0921/3

89.

Jánossomorja

0925/2

90.

Jánossomorja

0926

91.

Jánossomorja

0929

92.

Jánossomorja

0930

93.

Jánossomorja

0931/14

94.

Jánossomorja

0931/15

95.

Jánossomorja

0931/16

96.

Jánossomorja

0931/17

97.

Jánossomorja

0931/18

98.

Jánossomorja

0931/19

99.

Jánossomorja

0931/4

100.

Jánossomorja

0931/7

101.

Jánossomorja

0939/1

102.

Jánossomorja

0946

103.

Jánossomorja

0947/9

104.

Jánossomorja

0948

105.

Jánossomorja

0949/30

2. melléklet a 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. földvédelmi hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. erdővédelmi hatósági eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

22. azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben meghatározott ingatlanokon tervezett beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére