• Tartalom

34/2020. (XII. 23.) ITM utasítás

34/2020. (XII. 23.) ITM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás módosításáról1

2020.12.25.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1–2. §2

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 34/2020. (XII. 23.) ITM utasításhoz3

1–3. függelék a 34/2020. (XII. 23.) ITM utasításhoz4

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 26. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–3. függelék a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére