• Tartalom
Oldalmenü

343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról

2020.10.31.

A Kormány a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolítóként a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap utolsó napján lép hatályba.