• Tartalom

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

veszélyhelyzet kihirdetéséről1

2020.03.26.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,

a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. §2

3. §3

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2020. június 18. napjával.

2

A 2. § az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. március 26-án 15 órakor.

3

A 3. § az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. március 26-án 15 órakor.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére