• Tartalom

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

2021.01.02.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában,
az 5. § tekintetében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva következőket rendelem el:

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 64. § (8) bekezdésében meghatározott feladatokat az 1. melléklet szerinti megyei hatókörű városi könyvtár (a továbbiakban: regionális könyvtár) az ott meghatározott illetékességi területen látja el.

2. § (1) A regionális könyvtár – regionális feladatellátása során – koordinálja az illetékességi területén működő megyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését, ennek keretében

a) koordinálja a Kultv. 66. § a), b), d), f), i) és m) pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtását,

b) együttműködik a könyvtári intézettel a könyvtári intézet által a Kultv. 60. § (3) bekezdés a), c), f), j) és k) pontja szerint nyújtott szolgáltatások hatékonysága növelése érdekében, valamint

c) ellenőrzi és rendszerezi a Kultv. 66. § e) pontja szerint szervezett statisztikai adatszolgáltatásokat.

(2) A regionális könyvtárak vezetői rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tanácskoznak az illetékességi területükön működő megyei hatókörű városi könyvtárak vezetőivel, és kidolgozzák a folyamatos kapcsolattartás módját és szabályait.

(3) A regionális könyvtár – regionális feladatellátása során – a Regionális Könyvtári Kollégium munkatervében foglaltak szerint végzi a határon túli magyarság könyvtári ellátásának támogatását. Ennek érdekében együttműködik a külhoni magyarság szervezeteivel, szakmai szervezeteivel és könyvtáraival a külhoni magyarság könyvtári szolgáltatásainak segítése érdekében.

(4) A regionális könyvtárak ellátják a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által esetileg meghatározott mindazon feladatokat, amelyek az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok megvalósításához szükségesek vagy azokkal összefüggenek.

3. § (1) A regionális könyvtár a regionális feladatellátására vonatkozó éves munkatervét és költségvetését minden év március 1-ig elkészíti és összesítés, illetve a miniszternek történő továbbítás céljából megküldi a Regionális Könyvtári Kollégiumnak.

(2) A regionális könyvtár a tárgyévet követő év május 31-ig elkészíti és benyújtja a miniszternek a beszámolóját az (1) bekezdésben meghatározott munkaterv teljesítéséről és a felhasznált források elszámolásáról.

4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2021. évben a 3. § (1) bekezdése szerinti munkaterv megküldésének határideje 2021. április 30.

5. §1

1. melléklet a 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelethez

A regionális könyvtárak és illetékességi területük

 

A

B

1.

Regionális könyvtár

Regionális illetékességi terület

2.

Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott megyei hatókörű városi könyvtár

Budapest kerületi önkormányzatai által fenntartott települési nyilvános könyvtárak

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4.

Hajdú-Bihar megye

5.

Heves megye

6.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

7.

Nógrád megye

8.

Pest megye

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

10.

Győr Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott megyei hatókörű városi könyvtár

Fejér megye

11.

Győr-Moson-Sopron megye

12.

Komárom-Esztergom megye

13.

Vas megye

14.

Veszprém megye

15.

Zala megye

16.

Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott megyei hatókörű városi könyvtár

Bács-Kiskun megye

17.

Baranya megye

18.

Békés megye

19.

Csongrád-Csanád megye

20.

Somogy megye

21.

Tolna megye

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére