• Tartalom

50/2020. (X. 16.) AM rendelet

a 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

2021.10.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 2 133 214 600 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 22 000 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2020. évben kell kifizetni.

2. Átmeneti nemzeti tejtámogatás

2. § (1)1 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 9 902 938 760 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,418 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2020. évben kell kifizetni.

3. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

3. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 539 154 145 forint, egyedenként legfeljebb 21 702 forint támogatás vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása

4. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 1 703 292 800 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 22 000 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2020. évben kell kifizetni.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása

5. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján összesen legfeljebb 19 190 325 forint, egyedenként legfeljebb 18,28 forint támogatás vehető igénybe.

(2) Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 14,6 forint.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 383 806 500 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 3212 forint támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1)2 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 702 925 361 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 438 309 forint támogatás vehető igénybe.

(2)3 Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 2 041 743 116 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 527 036 forint támogatás vehető igénybe.

8. A támogatási keret túllépése

8. § Az 1–7. § szerinti támogatási keretek túllépése esetén a megállapított támogatás összegét – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkenteni kell.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2020-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2020. július 13-i 2020/1017/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §4 E rendeletnek a 2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról szóló 39/2021. (X. 21.) AM rendelettel megállapított 7. §-át a 2020. évi dohánytermeléstől elválasztott támogatás kifizetése esetében kell alkalmazni.

12. §5

13. §6

1

A 2. § (1) bekezdése a 64/2020. (XII. 16.) AM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (1) bekezdése a 39/2021. (X. 21.) AM rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdése a 39/2021. (X. 21.) AM rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 39/2021. (X. 21.) AM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére