• Tartalom
Oldalmenü

572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról

2021.03.02.

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 5. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím és a 3–6. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím, valamint a 7. és 8. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. § kivételével a 14. alcím és a 9. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 15. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím és a 10. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), c)–f), h) pontjában, (2) bekezdés c) és e) pontjában, (3) bekezdés a)–g), k), m) és n) pontjában, (4) bekezdés a) és b) pontjában és (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím és a 11. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím és a 12. melléklet tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 23. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/C. §-ában és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím és a 13. és 14. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 26. alcím és a 15. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím és a 16. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 30. alcím és a 17. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1

1. §

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

3. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. §9

10. §10

4.11

11. §

12. §

5. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. §12

14. § (1)13

(2)14

(3)15

15. §16

16. §17

6.18

17. §

18. §

7.19

19. §

8. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. §20

21. §21

9.22

22. §

10. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. §23

11. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. §24

25. §25

26. §26

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

27. §27

28. § (1)28

(2)29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. § (1)41

(2)42

41. §43

42. §44

43. §45

44. § (1)46

(2)47

45. § Az R.

1.48

2.49

3.50

4.51

5.52

6.53

7.54

8.55

9.56

10.57

11.58

12.59

13.60

14.61

15.62

16.63

17.64

18.65

19.66

20.67

21.68

22.69

23.70

24.71

25.72

26.73

27.74

28.75

29.76

30.77

31.78

32.79

33.80

34.81

35.82

36.83

37.84

38.85

39.86

40.87

lép.

46. § Hatályát veszti az R.

a)88

b)89

c)90

d)91

e)92

f)93

g)94

h)95

13. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

47. §96

48. §97

49. §98

50. §99

51. §100

52. §101

53. § (1)102

(2)103

(3)104

(4)105

54. §106

55. §107

a)108

b)109

c)110

d)111

14. A halottvizsgálatról és a halottakról kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

56. §112

57. §113

58. §114

59. §115

60. §116

61. § A Hvkr.

a)117

b)118

c)119

lép.

15. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

62. §120

63. §121

64. §122

16. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

65. §123

66. §124

67. §125

68. §126

69. § (1)127

(2)128

70. §129

71. §130

72. §131

73. §132

74. §133

75. §134

76. §135

77. §136

78. §137

79. §138

80. §139

81. §140

82. § A SzigR.

a)141

b)142

c)143

d)144

e)145

lép.

83. § Hatályát veszti a SzigR.

a)146

b)147

c)148

d)149

e)150

f)151

g)152

h)153

i)154

17. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

84. §155

18. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

85. §156

19.157

86. §

20. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

87. §158

88. §159

89. §160 «

90. §161

91. §162

92. §163

93. §164

94. §165

95. §166

96. §167

97. §168

98. §169

99. §170

100. §171

101. §172

102. §173

103. §174

104. §175

105. § Hatályát veszti az eVhr.

a)176

b)177

c)178

d)179

e)180

f)181

21. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

106. §182

107. §183

108. §184

22.185

109. §

110. §

111. §

112. §

23.186

113. §

24.187

114. §

115. §

25. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

116. §188

117. §189

118. § (1)190

(2)191

119. §192

26. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

120. §193

27. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

121. §194

28.195

122. §

29. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

123. §196

30.197

124. §

31. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

125. §198

32. A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről szóló 217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról

126. §199

33. Záró rendelkezések

127. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(10) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 12-én lép hatályba.

(2) A 15. alcím és a 32. alcím 2020. december 21-én lép hatályba.

(3) Az 55. § a) és b) pontja, a 17. alcím, a 118. § (2) bekezdése és a 14. melléklet, valamint a 31. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 14. § (2) bekezdése, a 45. § 32. pontja és a 46. § g) pontja 2021. március 1-jén lép hatályba.

(7) A 68. §, a 69. § (2) bekezdése, a 70. §, a 75. §, a 76. §, a 80. §, a 81. § és a 10. melléklet, a 82. § c) pontja, valamint a 83. § a), c), d), e), f), h) és i) pontja 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(8) A 102. §, a 104. § és a 105. § c)–e) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 24. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 101. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

128. § (1) E rendelet 2. alcíme az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 100. §-a az egységes digitális kapu szolgáltatásaira vonatkozó felhasználói statisztikáknak és visszajelzéseknek az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő gyűjtéséről és megosztásáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1121 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet 15. és 32. alcíme az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet 11. alcíme és a 3–6. melléklet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E rendelet 17. alcíme, 25. alcíme, valamint 91. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) A 17. alcím, a 25. alcím, valamint a 91. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez200

2. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez201

3. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez202

4. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez203

5. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez204

6. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez205

7. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez206

8. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez207

9. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez208

10. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez209

11. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez210

12. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez211

13. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez212

14. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez213

15. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez214

16. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez215

17. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez216

1

Az 1. alcím (1. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4. alcím (11–12. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 6. alcím (17–18. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 7. alcím (19. §) a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 9. alcím (22. §) a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

36

A 35. § a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

41

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

45

A 43. § a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

46

A 44. § (1) bekezdése a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

47

A 44. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 45. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 45. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 45. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 45. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 45. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45. § 9. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

57

A 45. § 10. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

58

A 45. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 45. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 45. § 13. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

61

A 45. § 14. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

62

A 45. § 15. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

63

A 45. § 16. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

64

A 45. § 17. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

65

A 45. § 18. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

66

A 45. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 45. § 20. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

68

A 45. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 45. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 45. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 45. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 45. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 45. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 45. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 45. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 45. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 45. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 45. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 45. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 45. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 45. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 45. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 45. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 45. § 37. pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

85

A 45. § 38. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 45. § 39. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 45. § 40. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 46. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 46. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 46. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 46. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 46. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 46. § f) pontja a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

94

A 46. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 46. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 53. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 53. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 53. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 53. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 55. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 55. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 55. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 55. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 55. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 61. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 61. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 61. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 68. § a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

127

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 69. § (2) bekezdése a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

129

A 70. § a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

130

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 75. § a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

135

A 76. § a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

136

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 80. § a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

140

A 81. § a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

141

A 82. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 82. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 82. § c) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

144

A 82. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 82. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 83. § a) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

147

A 83. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 83. § c) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

149

A 83. § d) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

150

A 83. § e) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

151

A 83. § f) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

152

A 83. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 83. § h) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

154

A 83. § i) pontja a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

155

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 19. alcím (86. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 101. § a 127. § (10) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

173

A 102. § a 127. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

174

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 104. § a 127. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

176

A 105. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 105. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 105. § c) pontja a 127. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

179

A 105. § d) pontja a 127. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

180

A 105. § e) pontja a 127. § (8) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

181

A 105. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 22. alcím (109–112. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 23. alcím (113. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 24. alcím (114–115. §) a 127. § (9) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

188

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 118. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 118. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 28. alcím (122. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 30. alcím (124. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 7. melléklet a 127. § (6) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

207

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 10. melléklet a 127. § (7) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

210

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_