• Tartalom
Oldalmenü

574/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2020.12.10.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-140865) a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszám: 01-10-041037), az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952) és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206) vállalkozások feletti közvetlen egyedüli irányításszerzését – a magyar pénzügyi szektor versenyképességének növelése érdekében – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.