• Tartalom

63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről1

2020.03.25.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos, beavatkozással nem járó vizsgálatnak minősülő orvostudományi kutatásba (a továbbiakban: kutatás) bevonni kívánt cselekvőképes személy (a továbbiakban: érintett) – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 159. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – telekommunikációs eszköz útján is tájékoztatható az Eütv. 159. § (3) bekezdésében foglaltakról.

(2) Az érintett a kutatásban való részvételéhez a beleegyezését – az Eütv. 159. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakon túl – telekommunikációs eszköz útján is megteheti.

(3) Az érintett a kutatásban való részvételéhez adott beleegyezését – az Eütv. 159. § (3) bekezdés a) pontja alapján – telekommunikációs eszköz útján is visszavonhatja.

2. § E rendelet alkalmazásában telekommunikációs eszköz minden olyan eszköz, amely alkalmas a tájékoztatás, illetve a nyilatkozat utólag ellenőrizhető módon történő megtételére, így különösen a hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszköz.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága által e rendelet hatálybalépését megelőzően már elbírált kutatásokra alkalmazható.

1

A rendelet hatályát a 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § i) pontja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére