• Tartalom

685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.12.29.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában,
a 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

3. § A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásnál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

 

A

B

1.

A település megnevezése

A Beruházás megvalósításának helyszíne (helyrajzi szám)

2.

Balmazújváros

0165

3.

Balmazújváros

0210/1

4.

Balmazújváros

0260/20

5.

Balmazújváros

0261

6.

Balmazújváros

0262/49

7.

Balmazújváros

0277/222

8.

Balmazújváros

0277/223

9.

Balmazújváros

0277/224

10.

Balmazújváros

0277/225

11.

Balmazújváros

0277/226

12.

Balmazújváros

0277/227

13.

Balmazújváros

0277/228

14.

Balmazújváros

0175

15.

Debrecen II. kerület

0147/1

16.

Debrecen II. kerület

0150/1

17.

Debrecen II. kerület

0152/12 b

18.

Debrecen II. kerület

0155

19.

Debrecen II. kerület

0159/1

20.

Debrecen II. kerület

0175/1

21.

Debrecen II. kerület

0175/2

22.

Debrecen II. kerület

0175/3

23.

Debrecen II. kerület

0180/1

24.

Debrecen II. kerület

0180/2

25.

Debrecen II. kerület

0276/10

26.

Debrecen II. kerület

0276/11

27.

Debrecen II. kerület

0276/2

28.

Debrecen II. kerület

0276/26

29.

Debrecen II. kerület

0276/27

30.

Debrecen II. kerület

0276/28

31.

Debrecen II. kerület

0276/3

32.

Debrecen II. kerület

0276/4

33.

Debrecen II. kerület

19378/1

34.

Debrecen II. kerület

19379/3

35.

Debrecen II. kerület

19380

36.

Debrecen II. kerület

19381/1

37.

Debrecen II. kerület

19384/121

38.

Debrecen II. kerület

19384/3

39.

Debrecen II. kerület

19385/1

40.

Debrecen II. kerület

19385/4

41.

Debrecen II. kerület

19385/5

42.

Debrecen II. kerület

19385/6

43.

Debrecen II. kerület

19395

44.

Debrecen II. kerület

19397

45.

Debrecen II. kerület

19399/2

46.

Debrecen II. kerület

0278/2

47.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

0132/40

48.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

0133

49.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

0134

50.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27091/5

51.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27100

52.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27101/1

53.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27101/2

54.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27102/79

55.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27905/3

56.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27905/5

57.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27907/2

58.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27985

59.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27986/17 b

60.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27986/18

61.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27986/19

62.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27986/26

63.

Debrecen IV. kerület (Db-Józsa)

27986/60

64.

Hajdúböszörmény

0196/28

65.

Hajdúböszörmény

0196/29

66.

Hajdúböszörmény

0202

67.

Hajdúböszörmény

0203/11

68.

Hajdúböszörmény

0203/15

69.

Hajdúböszörmény

0203/16

70.

Hajdúböszörmény

0215

71.

Hajdúböszörmény

0218

72.

Hajdúböszörmény

0219

73.

Hajdúböszörmény

0220

74.

Hajdúböszörmény

0221

75.

Hajdúböszörmény

0230/51

76.

Hajdúböszörmény

0242/10

77.

Hajdúböszörmény

0242/11

78.

Hajdúböszörmény

0242/12

79.

Hajdúböszörmény

0242/13

80.

Hajdúböszörmény

0242/14

81.

Hajdúböszörmény

0242/15

82.

Hajdúböszörmény

0242/16

83.

Hajdúböszörmény

0242/17

84.

Hajdúböszörmény

0242/18

85.

Hajdúböszörmény

0242/19

86.

Hajdúböszörmény

0242/2

87.

Hajdúböszörmény

0242/20

88.

Hajdúböszörmény

0242/21

89.

Hajdúböszörmény

0242/22

90.

Hajdúböszörmény

0242/23

91.

Hajdúböszörmény

0242/25

92.

Hajdúböszörmény

0242/3

93.

Hajdúböszörmény

0242/49

94.

Hajdúböszörmény

0242/9

95.

Hajdúböszörmény

0243/1

96.

Hajdúböszörmény

0245

97.

Hajdúböszörmény

0246/31

98.

Hajdúböszörmény

0246/32

99.

Hajdúböszörmény

0247/4

100.

Hajdúböszörmény

0248/2

101.

Hajdúböszörmény

0250/48

102.

Hajdúböszörmény

0250/49

103.

Hajdúböszörmény

0250/57

104.

Hajdúböszörmény

0250/58

105.

Hajdúböszörmény

0250/59

106.

Hajdúböszörmény

0250/60

107.

Hajdúböszörmény

0250/61

108.

Hajdúböszörmény

0250/62

109.

Hajdúböszörmény

0250/63

110.

Hajdúböszörmény

0250/64

111.

Hajdúböszörmény

0250/67

112.

Hajdúböszörmény

0250/72

113.

Hajdúböszörmény

0250/73

114.

Hajdúböszörmény

0250/74

115.

Hajdúböszörmény

0250/75

116.

Hajdúböszörmény

0250/76

117.

Hajdúböszörmény

0250/77

118.

Hajdúböszörmény

0250/78

119.

Hajdúböszörmény

0250/83

120.

Hajdúböszörmény

0250/84

121.

Hajdúböszörmény

0250/91

122.

Hajdúböszörmény

0250/92

123.

Hajdúböszörmény

0250/93

124.

Hajdúböszörmény

0251/2

125.

Hajdúböszörmény

0252/67

126.

Hajdúböszörmény

0252/68

127.

Hajdúböszörmény

0252/70

128.

Hajdúböszörmény

0258/66

129.

Hajdúböszörmény

0258/67

130.

Hajdúböszörmény

0258/68

131.

Hajdúböszörmény

0258/70

132.

Hajdúböszörmény

0258/71

133.

Hajdúböszörmény

0260/52

134.

Hajdúböszörmény

0262

135.

Hajdúböszörmény

0264/1

136.

Hajdúböszörmény

0264/2

137.

Hajdúböszörmény

0264/3

138.

Hajdúböszörmény

0265

139.

Hajdúböszörmény

0266/2

2. melléklet a 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi- és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdészeti hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokon tervezett beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére