• Tartalom

692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól1

2021.12.02.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.2

1. §

2.3

2. §

3.4

3. §

4. Az egészségügyi alapellátást biztosító beszerzések szabályai

4. § A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi alapellátást biztosító helyi önkormányzatok ezen tevékenységükhöz kapcsolódó beszerzéseik esetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szervet igénybe vehetik.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. §5

1

A rendelet a 6. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 57. pontja alapján a 2021. január 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 56. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 53. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. alcímet (1. §) a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 25. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. alcímet (2. §) a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 25. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. alcímet (3. §) a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 57. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére