• Tartalom

2020. évi LXXVII. törvény

a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről1

2020.07.23.

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1–4. §2

2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

5–7. §3

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

8. §4

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2020. évi LXXVII. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. július 14. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 24. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére