• Tartalom

1/2021. (I. 21.) ORFK utasítás

1/2021. (I. 21.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról1

2021.01.29.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A Körözésfelügyelet az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok mellett a HERMON-nal kapcsolatos felhasználói támogatás biztosítására
a) meghatározott időtartamra hivatali munkaidőn túli készenlétet ad, és erről előzetesen értesíti a körözési eljárással érintett szerveket
aa) a munkaszüneti, ünnep- és pihenőnapokon, amennyiben azok időtartama egymást követően és együttesen meghaladja a 48 órát, valamint
ab) az ORFK által koordinált országos kihatású rendkívüli esemény miatt az országos rendőrfőkapitány vagy helyettese utasítására;
b) gondoskodik az oktatási, továbbképzési feladatok végrehajtásáról.”
2. Az Utasítás 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. A gépjármű eltulajdonításáról szóló bejelentés vagy feljelentés (a továbbiakban együtt: bejelentés) esetén a rendőrség bejelentést felvevő munkatársa a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásában a Magyarországon forgalomba helyezett gépjármű adatainak haladéktalan ellenőrzése és a tulajdonos, illetve az üzembentartó adatainak a bejelentés adataival történő egyeztetése után azonnal elrendeli a körözést.”
3. Az Utasítás a következő 39/A. ponttal egészül ki:
„39/A. Amennyiben a körözést nem vonták vissza, a körözési eljárást folytató szerv a körözés elrendelésétől számított 6 hónap elteltével elektronikus úton megküldi a Körözésfelügyeletnek felülvizsgálatra a körözés hatálya alatt lévő ismeretlen személyazonosságú holttestekkel vagy holttestrészekkel kapcsolatos intézkedésekről készült részletes összefoglaló jelentést és az ügyirat egy példányát.”
a) 13. pont i) alpontjában az „értesíti az RFK-t” szövegrész helyébe az „értesíti az RFK-t és a Körözésfelügyeletet” szöveg;
b) 32. pontjában az „illetékes TIK-nek” szövegrész helyébe az „illetékes tevékenységirányítási központnak (a továbbiakban: TIK)” szöveg;
c) 41/A. pont b) alpontjában az „egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre jogerősen elítélt” szövegrész helyébe az „egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre jogerősen elítélt vagy az egy évet meghaladó javító-nevelő intézkedésre rendelt” szöveg
lép.
5. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
6. Hatályát veszti az Utasítás
a) 3. pontjában az „a körözési eljárás lefolytatására illetékes rendőri szervhez” szövegrész;
c) 10. és 16. pontja.
7. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 7. pont alapján hatályát vesztette 2021. január 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére