• Tartalom

2021. évi CXXVIII. törvény

az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról1

2022.01.02.

1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

2. §4

3. §5

4. §6

5. §7

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

6. §8

4. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

7. §9

8. §10

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2022. október 4-én lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: december 8.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. október 4-én lép hatályba.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére