• Tartalom

13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról1

2021.05.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A bizottság feladata, hogy ügyrendje szerint
a) a lakáscélú munkáltatói kölcsönre irányuló kérelmeket;
b) az üres belügyi rendelkezésű lakások bérletére és az üres szállóférőhelyek, lakóegységek igénybevételére vonatkozó kérelmeket;
c) a lakásbérleti szerződések és a szállóférőhelyek, lakóegységek használatát biztosító megállapodás meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket
véleményezze, és a munkáltató döntésére javaslatot tegyen.”
2. Az Utasítás 1. alcíme a következő 5/A–5/B. ponttal egészül ki:
„5/A. A KR KIG a hozzá benyújtott, a 3. pont b)–c) alpontja szerinti kérelmeket a bizottság ülését megelőző 5 munkanappal korábban továbbítja a bizottság elnökének. A bizottság javaslata alapján az üres belügyi rendelkezésű lakások bérlőjének és az üres szállóférőhelyek, lakóegységek használójának személyéről szóló előterjesztést a KR Lakásgazdálkodási Alosztály készíti el, amelyet a bizottsági javaslat kialakításától számított 3 munkanapon belül jóváhagyásra felterjeszt az országos rendőrfőkapitány részére, majd az előterjesztés országos rendőrfőkapitány általi jóváhagyása után soron kívül intézkedik a bérleti szerződés vagy a megállapodás megkötésére vagy a bérlőjelölés elkészítésére.
5/B. A KR KIG a lakásbérleti szerződések és a szállóférőhelyek, lakóegységek használatát biztosító megállapodás meghosszabbításával kapcsolatosan a helyi lakásügyi szerv és a bizottság javaslatát tartalmazó külön jegyzőkönyvet a bizottsági javaslat kialakításától számított 3 munkanapon belül megküldi az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére, amely az országos rendőrfőkapitány részére soron kívül felterjesztést készít. Az országos rendőrfőkapitány döntéséről az ORFK Gazdasági Főigazgatóság tájékoztatja a KR KIG igazgatóját, aki soron kívül gondoskodik a bérleti szerződés vagy a megállapodás meghosszabbításáról, illetve a szerződés lejáratát követően a tárgyi lakás, szállóférőhely vagy lakóegység kiürítéséről.”
3. Az Utasítás 2. alcíme a következő 11/A. ponttal egészül ki:
„11/A. A bizottsági ülés – Magyarország Alaptörvényében meghatározott különleges jogrend esetén – online is megtartható oly módon, hogy a benyújtott kérelmekről a KR Lakásgazdálkodási Alosztály az ülés előtt legalább 3 munkanappal elektronikus úton részletes tájékoztatást küld valamennyi bizottsági tagnak. A bizottsági tagok dokumentált módon, a levelező rendszer e-mail üzenet szavazógombjának használatával fejezik ki támogató vagy nem támogató véleményüket.”
a) 4. pontjában a „benyújtott kérelemmel” szövegrész helyébe a „3. pont szerinti kérelmekkel” szöveg;
b) 5. pontjában a „Lakás és Szociális Alosztálya” szövegrész helyébe a „Lakásgazdálkodási Alosztálya (a továbbiakban: KR Lakásgazdálkodási Alosztály)” szöveg
lép.
5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
6. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.
1

Az utasítás a 6. pont alapján hatályát vesztette 2021. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére