• Tartalom

2021. évi CXXXVI. törvény

az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról1

2022.03.02.
I. Fejezet

AZ EGYES ENERGETIKAI TÁRGYÚ ÉS KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. § (1)12

(2)13

12. §14

13. §15

14. § (1)16

(2)17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. § (1)23

(2)24

21. §25

22. § (1)26

(2)27

23. § (1)28

(2)29

24. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

25. §34

26. §35

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

27. §36

28. §37

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. §38

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

30. §39

5. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

31. §40

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

32. §41

33. §42

34. §43

35. §44

36. §45

37. §46

38. §47

39. §48

40. §49

41. §50

42. §51

43. §52

44. §53

45. §54

46. §55

47. §56

48. §57

49. § (1)58

(2)59

(3)60

50. §61

51. §62

52. §63

53. §64

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

54. §65

55. §66

56. §67

57. §68

58. §69

59. §70

60. §71

61. §72

62. §73

63. §74

64. §75

65. §76

66. §77

67. §78

8. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

68. §79

69. §80

9. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

70. §81

71. §82

10. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

72. §83

73. §84

74. §85

75. § (1)86

(2)87

(3)88

76. §89

77. §90

78. §91

79. §92

80. §93

81. §94

82. §95

83. §96

11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

84. §97

85. §98

86. §99

87. §100

12. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

88. §101

89. §102

90. §103

13.104

91. §

92. §

93. §

94. §

14. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

95. §105

96. §106

97. §107

98. §108

99. §109

15. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

100. §110

II. Fejezet

AZ EGYES KÖZLEKEDÉSI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

16. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

101. §111

102. §112

103. §113

104. §114

105. §115

106. §116

107. §117

108. §118

109. §119

110. §120

111. §121

112. §122

113. §123

114. §124

115. §125

116. §126

117. §127

118. §128

119. §129

120. §130

121. §131

17. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

122. §132

123. §133

124. §134

125. §135

126. §136

127. §137

128. §138

129. §139

130. §140

131. §141

132. §142

18. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

133. §143

134. §144

135. §145

136. §146

19. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

137. §147

138. §148

139. §149

140. §150

141. §151

142. §152

143. §153

144. §154

145. §155

146. §156

147. §157

148. §158

149. §159

150. §160

20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

151. §161

152. §162

153. §163

154. §164

155. §165

156. §166

157. §167

158. §168

159. §169

160. §170

161. §171

162. §172

163. §173

164. §174

165. §175

166. §176

167. §177

168. §178

169. §179

170. §180

171. §181

172. §182

173. §183

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

174. §184

175. §185

176. §186

177. §187

178. §188

22. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

179. §189

180. §190

181. §191

182. §192

183. §193

184. §194

23.195

185. §

186. §

24. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

187. §196

III. Fejezet

A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2021. ÉVI XXXII. TÖRVÉNY ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

25. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

188. §197

189. §198

190. §199

191. §200

192. §201

26. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

193. §202

194. §203

27. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

195. §204

28. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

196. § (1)205

(2)206

197. §207

198. §208

199. §209

200. §210

201. §211

202. §212

203. §213

29. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

204. §214

205. §215

206. §216

207. §217

208. §218

209. § (1)219

(2)220

(3)221

(4)222

(5)223

(6)224

210. §225

211. §226

212. §227

30. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

213. §228

214. §229

31. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

215. §230

216. §231

217. § (1)232

(2)233

218. §234

219. § (1)235

(2)236

(3)237

(4)238

(5)239

(6)240

(7)241

(8)242

220. §243

221. §244

222. §245

223. §246

224. §247

225. §248

226. §249

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Hatályba léptető rendelkezések

227. § (1) Ez a törvény – a (2)–(18) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 217. § (2) bekezdése és a 223. § 2022. január 2-án lép hatályba.

(4) A 74. § és a 115. § a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(5) A 19. alcím 2022. január 17-én lép hatályba.

(6) A 75. § (2) bekezdése, a 105. § és a 27. alcím a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(7) A 128. § 2022. január 27-én lép hatályba.

(9) A 101. § és a 120. § b)–d) pontja 2022. február 2-án lép hatályba.

(10) A 103. § és a 120. § e) pontja 2022. február 17-én lép hatályba.

(12) A 14. § (2) bekezdése, a 24. § (1) és (4) bekezdése és a 219. § (8) bekezdése 2022. június 1-jén lép hatályba.

(13) A 13. alcím, a 204–206. §, a 208. §, a 209. § (6) bekezdése, a 210. §, a 212. §, a 215. §, a 219. § (5) bekezdése, a 222. § és az 1. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

(14) A 41. §, a 46. §, a 48. § és a 49. § (2) bekezdése 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(15) A 106. §, a 134. § és a 23. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

(16) A 84. § és a 87. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(17) A 102. § 2023. augusztus 21-én lép hatályba.

(18) A 123. § a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztését követő napon lép hatályba.

33. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

228. § (1) A 27. alcím az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 215–216. §, a 217. § (2) bekezdése, a 219–222. § és a 226. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

34. Az Európai Unió jogának való megfelelés

229. § (1) Az I. Fejezet

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

a) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének,

b) az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1)–(4) bekezdésének, 8. cikk (1) bekezdésének, 36. cikk, 56. cikk (1) bekezdésének, valamint 57. cikk (6) bekezdésének,

d) az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról szóló 2005. július 18-i 2005/47/EK tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének,

e) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

f) az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(3) Az e törvény

a) 5. alcíme a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról szóló, 2021. június 30-i (EU) 2021/1119 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 12. alcíme a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Egyesült Királyságból érkező járatoknak az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kizárása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 17-i (EU) 2021/1416 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) 78. §-a az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

a) az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós képesítő bizonyítványok, szolgálati könyvek és hajónaplók adatbázisaira vonatkozó előírások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/473 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

b) a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról szóló, 2020. január 14-i (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5) E törvény 207. §-a, 209. §-a, 216–218. §-a és a 219. § (3) bekezdése az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi CXXXVI. törvényhez250

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 17.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § (2) bekezdése a 227. § (12) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 24. § (1) bekezdése a 227. § (12) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

31

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 24. § (4) bekezdése a 227. § (12) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

34

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 41. § a 227. § (14) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

51

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 46. § a 227. § (14) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

56

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 48. § a 227. § (14) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

58

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 49. § (2) bekezdése a 227. § (14) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

60

A 49. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 75. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 75. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 75. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 84. § a 227. § (16) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

98

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 87. § a 227. § (16) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

101

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 13. alcím (91–94. §) a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

105

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 102. § a 227. § (17) bekezdése alapján 2023. augusztus 21-én lép hatályba.

113

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 106. § a 227. § (15) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

117

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 123. § a 227. § (18) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztését követő napon lép hatályba.

134

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 134. § a 227. § (15) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

145

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 23. alcím (185–186. §) a 227. § (15) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

196

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 196. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 196. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 200. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 202. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 204. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

215

A 205. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

216

A 206. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

217

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 208. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

219

A 209. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 209. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 209. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 209. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 209. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 209. § (6) bekezdése a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

225

A 210. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

226

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 212. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

228

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 215. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

231

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 217. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 217. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 219. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 219. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 219. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 219. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 219. § (5) bekezdése a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

240

A 219. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 219. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 219. § (8) bekezdése a 227. § (12) bekezdése alapján 2022. június 1-jén lép hatályba.

243

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 222. § a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

246

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

Az 1. melléklet a 227. § (13) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére