• Tartalom
Oldalmenü

2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól

2021.11.14.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke 27 500 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély módosításáért 14 000 forint díjat kell fizetni.

2. § (1) A díjat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00362887-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára banki átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat kérelmenként külön-külön kell megfizetni.

3. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 86. §-át az elévülés tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdését az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítése vonatkozásában

alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon a Hatóságot, ahol illetéket említ, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

(2) A Hatóság az igazgatási szolgáltatási díjat kérelmenként tartja nyilván.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás