• Tartalom

223/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

223/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az evezős sportág támogatása érdekében szükséges intézkedésekről1

2021.05.05.

A Kormány a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–3. §2

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 223/2021. (V. 3.) Korm. rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát veszettte 2021. május 6. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére