• Tartalom
Oldalmenü

279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2021.05.28.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 5–7. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–7. §2

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 29. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás