• Tartalom

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről1

2022.11.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet] szerinti bejelentési kötelezettség fennáll az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben felsorolt termékeken kívül az 1. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan is, a 13/2020. (XII. 23.) PM rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt termékekre nem kell alkalmazni a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §2

1. melléklet a 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Bejelentésköteles építőipari nyersanyagok és termékek

A

B

1.

Vámtarifaszám

Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése

2.

2517

Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

3.

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

ex. 2523 10 00

4.

3816

Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek

5.

4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

6.

4408

Furnérlap, rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is

7.

4409

Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

ex. 4409 10 11

ex. 4409 29 10

ex. 4409 29 91

8.

4410

Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is

9.

4411

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is

10.

4412

Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru

ex. 4412 94 10

ex. 4412 94 90

11.

4413

Tömörített fatömb, lap, szalag vagy profil alakban

12.

4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, kábeldob, rakodólap, keretezett és más szállítólap

13.

4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely

14.

4421

Más faáru

ex. 4421 10 00

ex. 4421 99 91

15.

6806

Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével

16.

72081000

Melegen hengerelt, min. 600 mm szélességű termék vasból, nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül,

17.

7209

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból hidegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonat nélkül

18.

7210

Síkhengerelt, 600 mm vagy azt meghaladó szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

19.

7211

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

20.

7212

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

21.

73144100

Varrat nélküli rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, cinkkel bevonva

22.

73142010

Hegesztett rács, sodronyfonat és kerítésfonat /min. 100 cm2 lyukmérettel/ min. 3 mm keresztmetszetű bordázott vas- vagy acélhuzalból

23.

72131000

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágásokkal vagy bordákkal

24.

72132000

Melegen hengerelt rúd nem ötvözött forgácsolható acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül

25.

72139110

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, beton megerősítéséhez

26.

72139120

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, gumiabroncshoz

27.

72139141

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, max. 0,06% széntartalommal

28.

72139149

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,06, de kevesebb mint 0,25% széntartalommal

29.

72139170

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,25, de max. 0,75% széntartalommal

30.

72139190

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,75% széntartalommal

31.

72139910

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

32.

72139990

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel, min. 0,25% széntartalommal

33.

72141000

Melegen alakított, kovácsolt rúd vasból, nem ötvözött acélból

34.

72142000

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból, bevágásokkal, bordákkal

35.

72143000

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd nem ötvözött forgácsolható acélból, bevágások, bordák nélkül

36.

72149110

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

37.

72149190

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel, min. 0,25% széntartalommal

38.

72149910

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, nem téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, beton megerősítéséhez

39.

72149931

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

40.

72149939

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm kör-keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal

41.

72149950

Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, szabálytalan keresztmetszettel

42.

72149971

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, legalább 0,25% széntartalommal

43.

72149979

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm kör-keresztmetszettel, legalább 0,25% széntartalommal

44.

72149995

Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, legalább 0,25% széntartalommal, szabálytalan keresztmetszettel

45.

72161000

Melegen hengerelt, húzott, extrudált U, I, H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú

46.

72162100

Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú

47.

72162200

Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú

48.

72163110

Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú

49.

72163190

Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú, több mint 220 mm magasságú

50.

72163211

Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel

51.

72163219

Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül

52.

72163291

Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel

53.

72163299

Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül

54.

72163310

Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80, de max. 180 mm magasságú

55.

72163390

Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 180 mm magasságú

56.

72164010

Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú

57.

72164090

Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú

58.

72165010

Melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-es átmérővel

59.

72165091

Melegen hengerelt, húzott, extrudált bulbavas, C, Z vagy omega alakú, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel

60.

72165099

Más melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel (kiv. a bulbavasat)

61.

72166110

Hidegen alakított vagy húzott C, L, U, Z vagy omega alakú szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva

62.

72166190

Más hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény (kiv. C, L, U, Z vagy omega alakú), vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva

63.

72166900

Más, hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva

64.

72169110

Hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált profillemez vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva

65.

72169180

Más hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva (kiv. profillemezek)

66.

72169900

Más, hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva

67.

72171010

Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, kevesebb mint 0,8 mm átmérővel

68.

72171031

Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágásokkal, bordákkal

69.

72171039

Más, huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágások, bordák nélkül

70.

7219

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból

71.

7220

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból

72.

7221

Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

73.

7222

Más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

74.

7223

Huzal rozsdamentes acélból

75.

7225

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból

76.

7226

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból

77.

7227

Melegen hengerelt rúd más ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

78.

7228

Más rúd más ötvözött acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

79.

7229

Huzal más ötvözött acélból

80.

7301

Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

81.

74081100

Huzal finomított rézből, több mint 6 mm átmérővel

82.

74081910

Huzal finomított rézből, több mint 0,5 mm, de max. 6 mm átmérővel

83.

74081990

Huzal finomított rézből, max. 0,5 mm átmérővel

84.

74082100

Huzal réz-cink alapötvözetből /sárgaréz/

85.

74082200

Huzal réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből

86.

74082900

Más huzal rézötvözetből (kiv. a réz-cink, réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből készültet)

87.

7411

Rézcső

88.

7412

Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből

89.

7413

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével

90.

7608

Alumíniumcső

91.

7609 00 00

Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

92.

9406

Előre gyártott épület (fából)

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 3. pontja alapján a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 2. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 3. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

A 3. § a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 3. pontja alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére