• Tartalom
Oldalmenü

477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2021.08.18.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3–6. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. és 9. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere kötelező igénybevételének megszüntetésével kapcsolatos feladatátadással összefüggő rendelkezések

1. §1

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (1)–(3) és (5) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § és a 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

4. §7

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

1

Az 1. § a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

2

A 3. § (1) bekezdése a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § (3) bekezdése a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

5

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (5) bekezdése a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

9

A 6. § a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

10

A 7. § a 2. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

13

A 10. § a 2. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

14

A 11. § a 2. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.