• Tartalom

485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

2021.10.01.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. § b) és c) pontja tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény

szerinti feladatokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter látja el.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a) és c) pontja 2021. október 1-jén lép hatályba.

3. § E rendeletet a hatálybalépésének napján már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a már megkötött koncessziós szerződések tekintetében is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére