• Tartalom

56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről

2021.11.25.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2021. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4530 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. §1

1. melléklet az 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások 2020. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték,
Ft/óra

2.

Alapbér [2021. évben havi 219 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és
174 munkaórával számolva]

1259

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

419

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 15,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%


260
25

5.

Szállásköltség

23

6.

Csoportos személyszállítás

298

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

59

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

75

10.

Munkavédelmi költség

24

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

998

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

47

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

14

14.

Szerszámhasználat

20

15.

Értékcsökkenési leírás

63

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

3

18.

Telefonköltség

5

19.

Bankköltség

15

20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem


2

21.

Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%


81
1

22.

Biztosítások

12

23.

2–22. sor összesen

3721

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

87,16%

25.

Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 – 0,8716)]

478

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)

242

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke
(23.+25.+27. sor összesen × 0,02)

89

30.

Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor

4530

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére