• Tartalom
Oldalmenü

2021. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról1

2021.08.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

4. § Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

a)5

b)6

4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

9. §11

5. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

10. §12

6. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

7. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

16. §18

17. §19

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

8. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

22. §24

23. §25

24. §26

25. §27

26. §28

27. §29

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

32. §34

33. §35

34. §36

35. §37

36. §38

37. §39

38. §40

39. §41

40. §42

41. §43

42. §44

43. §45

44. §46

45. §47

46. §48

47. §49

48. §50

49. §51

50. §52

51. §53

52. §54

53. §55

54. §56

55. §57

56. §58

57. §59

58. §60

59. §61

60. §62

61. §63

9. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

62. §64

63. §65

64. §66

10. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosítása

65. §67

66. §68

67. §69

68. §70

69. §71

70. §72

71. §73

72. §74

73. §75

74. §76

75. §77

11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

76. §78

77. §79

78. §80

79. §81

80. §82

12. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

81. §83

82. §84

83. §85

13. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

84. §86

85. §87

86. §88

87. §89

88. §90

89. §91

90. §92

a)93

b)94

c)95

d)96

e)97

f)98

g)99

h)100

14. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

91. §101

15. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

92. §102

93. §103

16. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

94. §104

95. §105

96. §106

97. §107

98. §108

99. §109

100. §110

101. §111

102. §112

103. §113

104. §114

105. §115

106. § Hatályát veszti a Fétv.

a)116

b)117

17. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

107. §118

108. §119

109. §120

18. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény módosítása

110. §121

111. §122

19. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LIII. törvény módosítása

112. §123

20. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

113. §124

114. §125

115. §126

116. §127

117. §128

118. §129 1

119. §130

120. §131

121. §132

122. §133

123. §134

124. §135

125. §136

126. §137

127. §138

128. §139

21. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

129. §140

130. §141

131. §142

132. §143

22. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

133. §144

134. §145

135. §146

136. §147

137. §148

138. §149

139. §150

140. §151

141. §152

23. Záró rendelkezések

142. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § a) pontja, a 33. §, a 90. § c)–e) pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 59. §, a 133–134. §, a 136–141. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § b) pontja, a 92. § és a 112. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 135. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 106. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 46. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

143. §153

145. § E törvény 18. §-a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében,valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i 2020/2220 európai parlament és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 2021. évi LX. törvényhez154

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 28.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § b) pontja a 142. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § a 142. § (7) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

49

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 90. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 90. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 90. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 90. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 90. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 90. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 90. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 90. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 92. § a 142. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

103

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 106. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 106. § b) pontja a 142. § (6) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

118

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 112. § a 142. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

124

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 135. § a 142. § (5) bekezdése alapján 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

147

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.