• Tartalom

2021. évi LX. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról1

2022.01.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

4. §5

a)6

b)7

4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

5. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

10. §13

6. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

7. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

8. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. §31

29. §32

30. §33

31. §34

32. §35

33. §36

34. §37

35. §38

36. §39

37. §40

38. §41

39. §42

40. §43

41. §44

42. §45

43. §46

44. §47

45. §48

46. §49

47. §50

48. §51

49. §52

50. §53

51. §54

52. §55

53. §56

54. §57

55. §58

56. §59

57. §60

58. §61

59. §62

60. §63

61. §64

9. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

62. §65

63. §66

64. §67

10. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosítása

65. §68

66. §69

67. §70

68. §71

69. §72

70. §73

71. §74

72. §75

73. §76

74. §77

75. §78

11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

76. §79

77. §80

78. §81

79. §82

80. §83

12. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

81. §84

82. §85

83. §86

13. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

84. §87

85. §88

86. §89

87. §90

88. §91

89. §92

90. §93

a)94

b)95

c)96

d)97

e)98

f)99

g)100

h)101

14. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

91. §102

15. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

92. §103

93. §104

16. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

94. §105

95. §106

96. §107

97. §108

98. §109

99. §110

100. §111

101. §112

102. §113

103. §114

104. §115

105. §116

106. § Hatályát veszti a Fétv.

a)117

b)118

17. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

107. §119

108. §120

109. §121

18. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény módosítása

110. §122

111. §123

19. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LIII. törvény módosítása

112. §124

20. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

113. §125

114. §126

115. §127

116. §128

117. §129

118. §130

119. §131

120. §132

121. §133

122. §134

123. §135

124. §136

125. §137

126. §138

127. §139

128. §140

21. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

129. §141

130. §142

131. §143

132. §144

22. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

133. §145

134. §146

135. §147

136. §148

137. §149

138. §150

139. §151

140. §152

141. §153

23. Záró rendelkezések

142. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § a) pontja, a 33. §, a 90. § c)–e) pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 59. §, a 133–134. §, a 136–141. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4)154 A 4. § b) pontja és a 112. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 135. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 106. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 46. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

143. §155

145. § E törvény 18. §-a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való alkalmazás tekintetében,valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i 2020/2220 európai parlament és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 2021. évi LX. törvényhez156

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 28.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 46. § a 142. § (7) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

50

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 90. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 90. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 90. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 90. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 90. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 90. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 90. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 90. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 90. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 92. § a 2021: CXLVIII. törvény 47. §-a alapján nem lép hatályba.

104

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 106. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 106. § b) pontja a 142. § (6) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

119

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. §-a alapján hatályát vesztette.

125

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 135. § a 142. § (5) bekezdése alapján 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

148

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 142. § (4) bekezdése a 2021: CXLVIII. törvény 46. §-a szerint módosított szöveg.

155

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére