• Tartalom

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről1

2021.11.06.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/C. alcímében foglaltakra tekintettel a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) az (1a)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(1a)3 A számlálóbiztos feladatai:

a) otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;

b) az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;

c) a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által előírt módon való kitöltése;

d) folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval;

e) az adatfelvétel befejezését követően az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, igazolvány, segédletek, papíralapú jegyzetek leadása.

(2)4 Az internetes önkitöltési módszert választók az adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított internetes felületre a hozzájuk eljuttatott, Vhr. 5. § (1) bekezdése szerinti egyedi azonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív kitöltésével 2022. október 16-ig teljesíthetik. Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2022. október 16. napjáig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja.

(3) Amennyiben az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2022. október 16-ig nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2022. november 20-ig interjús módszerrel kell végrehajtani.

(3a)5 Előre nem látható körülmény által indokolt esetben – a KSH döntése alapján – teljesültnek kell tekinteni a 2022. október 16-a után a KSH által meghatározott időszakban, de legfeljebb 2022. november 20-ig történt internetes önkitöltéssel teljesített adatszolgáltatást is. Előre nem látható körülménynek kell tekinteni különösen az internetes önkitöltés megvalósulását akadályozó bármilyen külső körülményt.

(4) Azon adatszolgáltató, aki 2022. november 20-ig egyik, a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott válaszadási módon sem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, az – a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével – a 2022. november 28-ig terjedő pótösszeírási időszakban a területileg illetékes helyi népszámlálási felelősnél jelentkezve tehet eleget.

(5) Az Vhr. 1. mellékletétől eltérően a helyi népszámlálási felelős segítőinek számát a KSH Helységnévtár 2021. évi kiadása alapján kell megállapítani.

(5a)6 A Vhr. 2. mellékletében foglalt táblázat 1.5. sorában a „B Adattartalom” oszlopban az előző tényleges lakóhely adattartalma kiegészül Magyarország esetén a közterület és házszám adattal.

(6)7 A Vhr. 3. melléklete helyett a népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái kalkulációjánál az 1. melléklet alkalmazandó.

2. §8

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelethez9


1. A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái

1X09115_0

 

A

B

C

D

1.

Megnevezés

Egység

Díjtétel[1],
normatíva
(Ft)

2.

1. Helyi népszámlálási felelős segítőinek munkadíja

 

 

3.

1.1.

50 000 lakos felett

Koordinátor, referens

1 225 000

4.

1.2.

20 000 – 50 000 lakosig

Koordinátor, referens

1 050 000

5.

1.3.

10 000 – 19 999 lakosig

Koordinátor

875 000

6.

1.4.

5 000 – 9 999 lakosig

Koordinátor

700 000

7.

2. Számlálóbiztosi munkadíj tételenként

 

 

8.

2.1.

Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás

 

 

9.

2.1.1.

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Cím

350

10.

2.1.2.

Többi település

Cím

300

11.

2.2.

Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet

 

 

12.

2.2.1.

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Összeírás körébe tartozó cím

380

13.

2.2.2.

Többi település

Összeírás körébe tartozó cím

300

14.

2.3.

Személy

 

 

15.

2.3.1.

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Összeírt személy

730

16.

2.3.2.

Többi település

Összeírt személy

620

17.

2.4.

Egyéb szervezés

 

 

18.

2.4.1.

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Cím

920

19.

2.4.2.

Többi település

Cím

770

20.

3. Felülvizsgálói munkadíj

Cím

220

21.

4. Számlálóbiztosok, felülvizsgálók felkészülési és kapcsolattartási díja

Számlálóbiztos, felülvizsgáló

25 000

22.

5. Dologi kiadások fedezete[2]

 

 

23.

5.1.

150 000 lakos felett

Jegyzőség

1 850 000

24.

5.2.

100 000 – 150 000 lakosig

Jegyzőség

1 600 000

25.

5.3.

50 000 – 99 999 lakosig

Jegyzőség

1 350 000

26.

5.4.

20 000 – 49 999 lakosig

Jegyzőség

950 000

27.

5.5.

10 000 – 19 999 lakosig

Jegyzőség

660 000

28.

5.6.

5 000 – 9 999 lakosig

Jegyzőség

400 000

29.

5.7.

5 000 lakos alatt

Jegyzőség

200 000


1 A személyi juttatások díjtételei nem tartalmazzák a munkaadókat terhelő járulékok összegét.

2 A Jegyzőség a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét is jelenti.

1

A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 74. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 70. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1a) bekezdését a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3a) bekezdését a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (5a) bekezdését a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (6) bekezdése a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 2. §-t a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. mellékletet a 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére