• Tartalom

7/2021. (X. 19.) MK rendelet

7/2021. (X. 19.) MK rendelet

az Aktív Magyarországért díj adományozásának rendjéről1

2021.10.20.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 3. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A miniszterelnök kabinetfőnöke (a továbbiakban: miniszter) Aktív Magyarországért díjat (a továbbiakban: díj) adományozhat az aktív életmód és kikapcsolódás területén végzett példamutató és kiemelkedő tevékenység elismeréseként.

(2) A díj természetes és jogi személyek részére adományozható.

2. § (1) A díjat a miniszter az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kezdeményezésére adományozza.

(2) Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a díj adományozását a jelölt aktív Magyarországért végzett (komplex) tevékenységének rövid leírását tartalmazó, indokolt kezdeményezéssel a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adományozási alkalmat legalább 30 nappal megelőzően kezdeményezheti.

(3) Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a díj adományozására vonatkozó kezdeményezése során kikéri az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AÖFK), valamint az aktív kikapcsolódás területén érintett szakmai szervezetek véleményét.

3. § (1) A díj évente legfeljebb öt fő részére adományozható.

(2) A díj adományozására az AÖFK által évente megrendezésre kerülő Aktív Magyarország konferencia – vagy annak megfelelő aktív kikapcsolódással érintett gálaesemény – alkalmából kerül sor.

(3) A díjat ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. 5 éven túl újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a díj korábbi adományozását követően ért el.

4. § (1) A díjazott emlékplakettet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(2) A díjhoz 1 000 000 forint összegű pénzjutalom jár.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 13/2022. (X. 3.) MK rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére