• Tartalom

792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2021.12.29.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 11. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

2. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

3. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

5–7. §4

4. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

8–11. §5

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1–2. melléklet a 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 30. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–7. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–11. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–2. meléklet a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére