• Tartalom

2022. évi I. törvény

2022. évi I. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról1

2023.02.02.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

3.10

9. §

10. §

11. §

12. §

13. §

4. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

14. §11

15. §12

16. §13

17. §14

18. §15

19. §16

20. §17

21. §18

22. §19

23. §20

24. §21

25. §22

26. §23

27. §24

28. §25

5. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

29. §26

6. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

30. §27

7. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

31. §28

8. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

32. §29

33. §30

9. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

34. §31

35. §32

10.33

36. §

37. §

38. §

39. §

11. 34 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

40. §

12. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

41. §35

13. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

42. §36

43. §37

14. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

44. § (1)38

(2)39

15. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

45. §40

46. §41

47. §42

48. §43

16. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

49. §44

50. §45

17. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása

51. §46

52. §47

53. §48

18. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

54. § (1)49

(2)50

55. §51

19. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

56. §52

20. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 54. § (2) bekezdése az e törvény kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

(3) A 44. § (1) bekezdése az e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(4) A 3. alcím, a 10. alcím és a 2. melléklet 2022. május 1-jén lép hatályba.

(5) A 11. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 44. § (2) bekezdése 2023. február 1-jén lép hatályba.

58. § (1) A 10. § és a 11. § az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 17. §, a 19. §, a 20. § (1) és (3) bekezdése, a 21. §, a 23. § és a 26. § az Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 32. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 34. § és a 35. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 36. §, a 37. § és a 38. §, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 40. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2022. évi I. törvényhez53

2. melléklet a 2022. évi I. törvényhez54

3. melléklet a 2022. évi I. törvényhez55

4. melléklet a 2022. évi I. törvényhez56

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. március 10-i ülésnapján fogadta el. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. alcím (9–13. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 10. alcím (36–39. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 11. alcím (40. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 44. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 54. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 54. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére