• Tartalom

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2022.05.01.

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–8. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.2

1. §

2.3

2. §

3. §

3. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

4–7. §4

8. §5

9. §6

10. §7

4. A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. §8

12. §9

5.10

13. §

14. §

6.11

15. §

7. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. §12

17. § Az R6.

a)13

b)14

lép.

8.15

18. §

9.16

19. §

1

A rendelet a 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – kivételekkel – 2022. február 15-én lép hatályba. A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 2. napjával.

2

Az 1. alcím (1. §) a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

3

A 2. alcím (2–3. §) a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 4–7. § a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

5

A 8. § a 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 9. § a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

7

A 10. § a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

10

Az 5. alcím (13–14. §) a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

11

A 6. alcím (15. §) a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a) pontja a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

14

A 17. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. alcím (18. §) a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

16

A 9. alcím (19. §) a 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba. A rendelet e módosító rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – kivételekkel – 2022. február 15-én lép hatályba. A rendelet 1. alcíme, 2. alcíme, 4–7. §-a, 9. §-a, 10. §-a, 12. §-a, 5., 6. alcíme, 17. § a) pontja és 8. alcíme 2022. május 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére