• Tartalom

238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról1

2022.08.02.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5., a 11., a 18–19., a 21., a 23., a 25., a 28., a 31., a 33–36., a 46–55., az 59–80., a 84., a 86., a 87., a 89., a 90., a 92., a 94–96., a 99., a 101., a 111., a 116., a 124., a 125., a 127., a 131–135., a 137., a 146., a 152., a 156., a 157., a 159–162., a 164., a 171–174., a 184., a 185., a 187., a 188., a 190., a 192., a 193., a 203. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), f), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. és a 29. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 110. § (4a) bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 58. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 82. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 85. alcím tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 93. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 97. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 98. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 100. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 102. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 103. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 104. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 105. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 106. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 107. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 108. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 109. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 110. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 112. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 113. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 114. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 115. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 117., a 121., a 158. és a 186. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 118. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 119. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 122. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 120. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 123. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 128. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 129. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 130. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4e) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 134. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 136. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 138. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 139. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 140. alcím az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)–g) és i)–n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 141. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 142. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 143. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 144. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 145. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és s) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 147. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 150. alcím tekintetében az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 151. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 153. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 165. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 166. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 167. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 168. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 170. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 175. alcím tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 176. alcím tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 180. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 181. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 183. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 3., 11., 13. és 39a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 187. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) és (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 188. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 190. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontjában, h) pont ha) alpontjában, valamint 17. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 193. alcím tekintetében az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 196. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 198. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 199. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 200. alcím tekintetében a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény 8. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 202. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § a) pontja tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § e) pontja tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

7. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

7–8. §8

8. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. §9

9. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. §10

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. §11

11. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §12

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. §13

13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. §14

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. §15

15. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. §16

16. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17–18. §17

17. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. §18

18. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

20. §19

19. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

21. §20

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §21

21. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

23. §22

22. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. §23

23. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §24

24. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. §25

25. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. §26

26. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

28. §27

27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. §28

28. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. §29

29. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. §30

30. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

32. §31

31. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. §32

32. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

34. §33

33. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

35. §34

34. Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

36. §35

35. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §36

36. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. §37

37. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. §38

38. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. §39

39. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

41. §40

40. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. §41

41. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. §42

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. §43

43. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. §44

44. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. §45

45. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. §46

46. A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

48. §47

47. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. §48

48. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. §49

49. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

51. §50

50. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. §51

51. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. §52

52. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

54. §53

53. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. §54

54. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

56. §55

55. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. §56

56. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

58. §57

57. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. §58

58. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

60. §59

59. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. §60

60. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. §61

61. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

63. §62

62. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §63

63. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. §64

64. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

66. §65

65. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. §66

66. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

68. §67

67. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

69. §68

68. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. §69

69. A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

71. §70

70. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. §71

71. A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

73. §72

72. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

74. §73

73. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

75. §74

74. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

76. §75

75. A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

77. §76

76. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

78. §77

77. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

79. §78

78. A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

80. §79

79. A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

81. §80

80. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

82. §81

81. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

83–84. §82

82. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

85. §83

83. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

86. §84

84. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

87. §85

85. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

88. §86

86. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. §87

87. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. §88

88. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

91. §89

89. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. §90

90. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

93. §91

91. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

94. §92

92. A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

95. §93

93. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

96. §94

94. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

97. §95

95. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

98. §96

96. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

99. §97

97. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

100. §98

98. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

101. §99

99. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

102. §100

100. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. §101

101. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

104. §102

102. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

105. §103

103. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

106. §104

104. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

107. §105

105. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

108. §106

106. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

109–110. §107

107. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

111. §108

108. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

112. §109

109. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

113. §110

110. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

114. §111

111. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

115. §112

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

116. §113

113. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

117. §114

114. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

118. §115

115. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

119–120. §116

116. A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

121. §117

117. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

122. §118

118. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

123–124. §119

119. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

125. §120

120. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

126. §121

121. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

127. §122

122. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

128. §123

123. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

129. §124

124. A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

130. §125

125. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

131. §126

126. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

132–134. §127

127. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

135. §128

128. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

136. §129

129. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

137. §130

130. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

138. §131

131. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

139. §132

132. A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

140. §133

133. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

141. §134

134. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

142. §135

135. A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

143. §136

136. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

144. §137

137. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

145. §138

138. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

146. §139

139. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

147–148. §140

140. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

149. §141

141. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

150. §142

142. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

151. §143

143. A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

152. §144

144. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

153. §145

145. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

154. §146

146. A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

155. §147

147. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

156. §148

148. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

157. §149

149. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

158. §150

150. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

159. §151

151. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

160–161. §152

152. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

162. §153

153. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

163. §154

154. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

164. §155

155. Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

165. §156

156. A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

166. §157

157. A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

167. §158

158. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

168. §159

159. A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

169. §160

160. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

170. §161

161. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

171–173. §162

162. A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

174. §163

163. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

175. §164

164. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

176. §165

165. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

177. §166

166. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

178. §167

167. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

179. §168

168. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

180. §169

169. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

181. §170

170. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

182. §171

171. A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

183. §172

172. A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

184. §173

173. A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

185. §174

174. A Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

186. §175

175. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

187. §176

176. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

188. §177

177. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

189. §178

178. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

190. §179

179. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

191. §180

180. A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

192. §181

181. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

193. §182

182. Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

194. §183

183. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

195–199. §184

184. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

200. §185

185. A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

201. §186

186. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

202. §187

187. Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

203. §188

188. A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

204. §189

189. Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

205. §190

190. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

206. §191

191. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

207–208. §192

192. A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

209. §193

193. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

210–211. §194

194. A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

212. §195

195. A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

213. §196

196. A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

214. §197

197. Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

215. §198

198. A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

216. §199

199. A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

217. §200

200. A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

218. §201

201. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

219. §202

202. A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

220. §203

203. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

221. §204

204. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

222. §205

205. Záró rendelkezések

223. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 222. § a) pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez206

2. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez207

3. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez208

4. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez209

5. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez210

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17-18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 83–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 109–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 119–120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 123–124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 132–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 147–148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 160–161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 171–173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 195–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 207–208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 210–211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére